Tin Canada

CANADA CỨU TRỢ SINH VIÊN $1,250 MỘT THÁNG

Sáng nay, ngày 22 tháng 4, thủ tướng Trudeau, đã loan báo khoản cứu trợ cho sinh viên cao đẳng, đại học hiện đang gặp khó khăn vì COVID 19 theo đó, những sinh viên đạt yêu cầu (chi tiết chính phủ chưa công bố) sẽ được hưởng $1,250/tháng từ tháng 5 đến tháng 8. Nếu như sinh viên đang phải chăm sóc người khác hoặc bị khuyết tật thì số tiền này sẽ tăng lên 1,750/tháng.

Những sinh viên đang học hoặc sẽ nhập học vào tháng 9, 2020 hoặc đã tốt nghiệp vào tháng 12, 2019 là được số tiền này $1,250/tháng này.

Hiện tại, những sinh viên, bao gồm du học sinh, hiện đang đi làm, có thu nhập dưới $1,000/tháng sẽ được tiền CERB

Các chi tiết là những sinh viên nào sẽ được nhận tiền vẫn cần phải được luật hóa. Hiện tại, văn phòng chính phủ chỉ nói là sinh viên Canada (PR và công dân) sẽ được hưởng tiền này, du học sinh không được.

Trong một diễn biến khác, chính phủ đã bỏ giới hạn làm việc 20 giờ một tuần đối với những du học sinh đang làm trong những ngành thiết yếu (essential services) như y tế, cung cấp thực phẩm.. Luật bỏ giới hạn làm việc 20 giờ/tuần mới này có hiệu lực cho đến ngày 31 tháng 8 2020.

Calvin Bui

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker